Erilaiset psyykkiset ongelmat on nykyään hyvin yleisiä. Vaikuttaa jopa siltä että ne ovat yleistyneet ja yhä nuoremmilla on masennusta ja henkistä pahaa oloa. Vaikka elintasomme on täällä Suomessa korkea kun sitä verrataan moniin maihin, ei tämä elintaso tunnu juurikaan korreloivan meidän henkiseen hyvinvointiimme – Valitettavasti suuri osa suomalaisista voi huonosti henkisesti. Tämä paha olo näkyy mm. valtavana masennus-, uni- ja psyykelääkkeiden käyttönä.

Miksi ihmiset voivat niin huonosti? Mistä masennus ja monet muut psyykkiset ongelmat oikeasti johtuvat? Miksi virallinen terveydenhuolto osaa tehdä loppujen lopuksi hyvin vähän auttaakseen näitä kärsiviä ihmisiä?

Haluan korostaa että en ole saanut virallisen terveydenhuollon koulusta. Näen että tämä on myös hyvä asia, sillä aina välillä vaikuttaa siltä, että koulutus saattaa joidenkin ihmisten kohdalla aiheuttaa “näkemyksen kapenemista” eikä asioita osata enää katsoa laajemmin vaan helposti jämähdetään siihen, mitä on opetettu. Haluankin näillä artikkeleilla myös avata ajattelua ja erityisesti murtaa vanhoja ajatusmalleja siinä toivossa että se poikisi uusia ajatuksia ja ajatusmalleja. Avartamalla mieltä ja oppimalla uutta voimme toivottavasti tehdä asioita tulevaisuudessa entistä paremmin.

Jotkin asiat mitä sanon näissä artikkeleissa saattavat kuulostaa siltä että arvostelen lääketiedettä ja heidän menetelmiään. Osaksi teenkin näin, sillä kaikessa on hyvää ja pahaa ja meidän tulisi miettiä missä lääketiede on onnistunut ja missä on parantamisen varaa. Minusta juuri psyykkisten ongelmien kohdalla tätä parantamisen varaa on hurjasti.

Tarkoitukseni ei ole todistaa mitään eikä käännyttää ketään, vain tuoda esille se näkemys mikä minulle on muodostunut kouluttautumiseni ja ennen kaikkea käytännön hoitamisen kautta. Jos me pystymme auttamaan ihmisiä jotka eivät muuten saa todellista apua “mistään” on se niin hieno asia että sitä pitäisi viedä eteenpäin. Tavoitteena siis on että suurempi osa ihmisistä saisi apua vaikeisiin ongelmiinsa.

Mutta asiaan.. jotta voimme ymmärtää psyykkisiä ongelmia paremmin, täytyy meidän ymmärtää millaisia psykofyysisiä olentoja me ihmiset oikein olemme. Kun ymmärrämme miten ihminen toimii, niin on helpompi myös ymmärtää mistä erilaiset ongelmat johtuvat ja tämän ymmärryksen kautta voimme myös auttaa entistä tehokkaammin ihmisiä pääsemään eroon ongelmistaan ja tulemaan onnellisiksi ja terveiksi.

Voimme jakaa ihmisen karkeasti kahteen osaan: Fyysiseen kehoon ja mieleen. Yleensä ajatellaan että nämä kaksi ovat melko erillisiä eikä toinen vaikuta toiseen. Kroonisista kivuista kertovissa artikkeleissa kävin jo läpi miten fyysinen kehon ja mieli ovat oikeastaan saman asian eri puolia ja mitä tapahtuu toiselle, näkyy myös toisessa jollakin tavalla.

Nyt keskitymme vielä tarkemmin psyykkiseen puoleen. Voimme jakaa myös psyykkisen puolen kahteen osaan: alitajuntaan ja tietoiseen mieleen.

Tietoinen mieli ja alitajunta

Se millä toimit pääasiassa nyt, on tietoinen mieli. Luet tätä tekstiä, mietit mitä yritän lauseilla kertoa, vertaat samalla tätä tietoa kaikkeen mitä olet aikaisemmin oppinut ja yrität arvoida onko tämä tieto yhtäpitävää aikaisemmin opitun kanssa. Jos tämä tieto ei sovi kovin hyvin aikaisemmin opittuun, on todennäköistä että ajattelet että “tuohan on aivan roskaa”, toisaalta taas jos tämä osuu yhteen sen kanssa mitä jo tiedät, tuntuu teksti “oikealta” ja ajattelet että “kaverihan tietää mistä puhuu”. Näin toimivat kaikki ihmiset, toiset ovat tietysti vähän avoimempia hyväksymään uutta tietoa kun taas toiset pitävät kynsin hampain kiinni siitä maailmankuvasta mikä heille on muodostunut.

Tietoinen mieli on siis se osa meitä joka on aktiivinen päiväsaikaan ja jolla me teemme pääasiassa päätöksiä ja liikuttelemme kehoamme paikasta toiseen. Alitajunta (minun määritelmäni siitä) taas on kaikki muu tiedostamaton mikä ohjailee meitä. Se pitää huolta kehon toiminnoista ettei sinun tarvitsis miettiä miten solujen aineenvaihdunta toimii, mitä entsyymejä kehon täytyy erittää jne jne. Alitajunta on kuin supertietokone joka pitää huolta lähes kaikesta jotta sinä voit keskittyä vain siihen, mitä ulkoisia asioita sinun tarvitsee tehdä tänä päivänä.

Alitajunta on ihmeellinen kokonaisuus jota ymmärretään hyvin huonosti ja tässä piilee yksi syy siihen miksi ihmisten ongelmien syitä ei osata oikeasti hoitaa: ongelmat eivät ole tietoisessa mielessä, vaan ne ovat alitajunnassa ja niin kauan kun yrität saada muutoksia aikaan pelkästään tietoisella mielellä, tekemättä muutoksia alitajuntaan, ovat tulokset hyvin hitaita tai olemattomia.

Alitajunnan toiminta

Yksi alitajunnan tehtävä on suojata meitä ja pitää meidät elossa. Alitajunta nauhoittaa tietokoneen tavoin kaiken aisti-informaation mitä koemme ja vertaa sitä jo koettuun. Varsinkin asiat mitkä ovat aiheuttaneet meille jonkinlaista kipua, oli se fyysistä tai henkistä, nauhoittuvat alitajuntaan erityismerkinnällä:

“Huomioi tämän tyyliset tilanteet tulevaisuudessa ja varmista että näin ei pääse käymään enää!!!!”

Esimerkki:  Lapsi polttaa sormensa kuumalla hellalla ja tuntee siitä kipua. Tämä kiputuntemus liittyy alitajunnassa kuumaan hellaan ja se tallennetaan muistiin. Seuraavalla kerralla kun lapsi näkee kuuman hellan hän tuntee pelkoa eikä polta kättään uudelleen. Tuo pelkoreaktio tulee alitajunnasta. Alitajunta vertasi nyt koettua aikaisempaan ja varoitti lasta “Älä laita kättä hellalle, se sattuu!!” Alitajunta ei vain käytä sanoja varoitukseen vaan TUNTEITA joiden avulla se kommunikoi tietoisen mielen kanssa. Ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista ymmärtää: Tunteet eivät tule tietoisesta mielestä vaan alitajunnasta ja jos yrität hallita niitä tietoisen mielen kautta niin olet todella heikoilla.

Tämä on yksi syy miksi varsinkin voimakkaita traumaattisia tapahtumia kokeneet ihmiset monesti eivät kokemukseni mukaan saa esim. puheterapiasta juurikaan todellista, syvällisellä tasolla vaikuttavaa helpotusta. Annan hoitoesimerkin:

Luokseni tuli asiakas joka oli kärsinyt vaikeasta masennuksesta monia vuosia. Hän oli käynyt 6 vuotta terapiassa ja söi masennuslääkkeitä niin suuria määriä, että maksa-arvot olivat lääkäriin mukaan hälyttävän korkeat. Hänelle myös sanottiin että hän ei voi lopettaa lääkkeiden syöntiä koska masennus on niin vaikea. “Tulet syömään lääkkeitä loppuikäsi”, oli jonkin lääkärin/terapeutin tuomio. Hän kertoi myös että terapia ja lääkkeet eivät ole häntä auttaneet vaan masennus on niistä huolimatta voimakas.

Kyseinen asiakas kävi luonani 3 kertaa. Ensimmäisellä kerralla paikallistimme ja poistimme masennuksen syyn alitajunnasta: lapsuudessa koetut äärimmäisen voimakkaat traumaattiset tapahtumat, joista hän oli hyvin tietoinen sillä niitä oli terapiassa käsitelty vuosikausia. Ongelma oli vain siinä, että terapiassa noita traumoja ei osattu poistaa alitajunnasta joten oire, eli masennus ei helpottanut. Masennus oli myös niin voimakas että lääkkeetkään eivät pystyneet peittämään oiretta.

Kahdella jäljellä olevalla hoitokerralla hoidimme kipeän selän kuntoon sillä masennus hävisi jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen eikä sitä tarvinnut enää hoitaa. Toisella hoitokerralla ovesta käveli sisään täysin muuttunut ihminen. On hämmästyttävää miten ihmisen ulkonäkökin voi muuttua kun jotain noin raskasta saadaan syvällisellä tasolla henkilöstä pois.

Tällaiset hoitotulokset voivat kuulostaa uskomattomilta varsinkin kun voimakkaita psyyken ongelmia pidetään hyvin vaikeina hoitaa. Sitä ne ovatkin, ellei niiden syytä ymmärretä ja ennen kaikkea ellei kehoon/alitajuntaan jääneitä traumoja osata poistaa. Ei riitä että asioista puhutaan ja kivun kanssa yritetään opetella elämään. Kipu pitää poistaa “solutasolta” vasta sitten henkilö vapautuu oikeasti ja lopullisesti menneisyyden traumoista ja niihin liittyvät fyysisetkin oireet häviävät. (Eräällä toisella asiakkaalla kymmeniä vuosia ollut astma parani kokonaan kun hänen lapsuudessa kokemansa traumat hoidettiin pois.)

Psyykkisten ongelmien syyt

Mistä kyseisen henkilön masennus siis johtui? Se johtui menneisyydessä tapahtuneista äärimmäisen traumaattisista tapahtumista jotka alitajunta oli nauhoittanut ja jotka “painoivat” henkilöä niin paljon että seurauksena oli vaikea masennus.

Psyykkiset ongelmat johtuvat kokemukseni mukaan suurimmaksi osaksi erilaisista negatiivisista kokemuksista jotka ovat jääneet alitajuntaan ja koska alitajunta kommunikoi tunteiden kautta tietoisen mielen kanssa, on traumaattisen henkilön tunne-elämä yleensä täynnä niitä negatiivisia tunteita mitä hän on aikaisemmin kokenut. Masennus, paniikkihäiriö, fobiat jne. psyykkiset oireet johtuvat alitajunnassa olevista sinne nauhoittuneista traumoista, jotka toimivat kuin tietokone-ohjelmat aiheuttaen psyykkisiä oireita.

Vain vapauttamalla alitajunnasta nuo sinne jääneet negatiiviset “ohjelmoinnit”, tapahtuu todellinen paraneminen.

Alitajunta on kuin tietokone

Kyse on samasta tilanteesta kuin että sinulla on tietokoneessa ohjelma joka ei toimi oikein. Voit opetella käyttämään ohjelmaa siten, että kierrät tilanteita jotka aiheuttavat ohjelmassa virhetilanteita ja ajan kanssa voit oppia käyttämään ohjelmaa niin taitavasti että et juuri koskaan törmää virhetilanteeseen. Mutta tällainen lähestymistapa rajoittaa ohjelman käyttöä sillä sinun pitää varoa koko ajan että et vahingossa tee jotain mikä aiheuttaa ongelmia. Jos haluat että todella vapaudut, tulee virheen syy selvittää ja ohjelma korjata jolloin sinun ei tarvitse enää opetella elämään virheellisen ohjelman kanssa.

Tämä sama ajattelumalli pätee meihin ihmisiin: alitajunta on kuin tietokone, jossa on ohjelmointeja(menneisyyden tapahtumat) joka tuottavat tiettyjä tuloksia(tunteita). Jos jonkun tunne-elämä on sekaisin jollain tapaa, on se selvä merkki siitä että ohjelmointi on negatiivinen ja sitä tulisi muuttaa mikäli tilannetta halutaan oikeasti ja ennen kaikkea pysyvästi saada paremmaksi. Kun alitajunnan ohjelmointia muutetaan, tapahtuvat muutokset välittömästi(kuten tietokone-ohjelmien kanssa) ja tulokset ovat pysyviä.

Seuraava kysymys onkin, että miten tuota ohjelmointia muutetaan?

Siitä kerron seuraavassa artikkelissa. 🙂