Tässä artikkelissa jatkamme virheasentojen syiden pohtimista. Edellisessä artikkelissa katselimme elintapoja ja tapaturmia ja miten noista syistä johtuviin virheasentoihin erilaiset harjoitteet ja manuaaliterapiat auttavat yleensä hyvin. Näiden lisäksi on olemassa kolmas syy ja henkilöt joilla virheasentojen syy on tämä, eivät saa pysyvää apua edellämainituista menetelmistä vaan virheasento palaa aina uudestaan. Mikä on tämä mystinen kolmas syy?

Se on stressi.

Tiedän että sanaa stressi heitellään mediassa vähän jokapuolella ja suurin osa on jo varmasti kyllästymiseen asti kuullut siitä miten stressi aiheuttaa terveysongelmia, nostaa verenpainetta, aiheuttaa unettomuutta jne jne. Juuri kukaan ei kuitenkaan tiedä että stressi aiheuttaa myös kroonisia kipuja ja virheasentoja. Kuulostaako uskomattomalta? Ehkä aluksi, mutta avataan asiaa hiukan lisää.

Stressillä tarkoitan tässä asiaa joka “stressaa” henkilöä mielen/tunnetasolla. Jokainen reagoi stressiin eri tavalla ja mikä on yhdelle suuri stressin aihe, voi olla toiselle jopa iloa tuottava asia. Eli ulkoinen tapahtuma ei automaattisesti luo stressiä vaan se, miten me koemme ulkoisen tapahtuman. Stressin sietokykyyn ja kokemiseen vaikuttavat monet tekijät ja toiset ovat stressiherkempiä kuin toiset.

Ns. herkät ihmiset omaavat hermoston joka reagoi pienempiin ärsykkeisiin jolloin he myös stressaantuvat helpommin. Yleensä nämä henkilöt sitten sairastuvat stressiperäisiin sairauksiin ja kiputiloihin koska he “keräävät” itseensä stressiä muita helpommin. Jos siis tunnistat olevasi tällainen herkkä tyyppi, on sinulle erityisen tärkeää harrastaa joogaa, meditaatiota, luonnossa kävelemistä tai jotain muuta millä saat purettua stressiä päivittäin.

Stressi ja virheasennot

Miten sitten stressi pystyy aiheuttamaan virheasentoja? Miten jokin mikä painaa mieltä voi vaikuttaa kehoon niin voimakkaasti että seurauksena voi olla erimittaiset jalat, lantion virheasento tai jopa skolioosi? Mikä on se mekanismi millä keho ja mieli kommunikoivat keskenään?

Vastaus on hyvin yksinkertainen: Se on hermosto.

Kroonisen kivun syntymisketju on siis yksinkertaisuudessaan seuraava:
Mieli stressaa jostakin asiasta -> hermosto aktivoituu -> hermosto vaikuttaa lihaksiin -> Lihakset jännittyvät ja vetävät kehon vinoon asentoon -> Krooninen jännitystila johtaa lihaksen hapenpuutteeseen -> Krooninen kipu ja mahdolliset kulumat pidemmällä aikavälillä.

Manuaaliterapian korjaus/hieronta/akupunktio jne. voi poistaa hetkellisesti asentovirheen ja lihaksen jännitystilan, mutta koska syytä, eli stressiä ei ole poistettu, jännityvät lihakset kohta uudestaan ja jolloin virheasento ja kipu palaa takaisin. Kuten jo aikaisemmassa artikkelissa sanoin, jos manuaaliterapian korjaus ei ala pysyä 3 hoitokerran jälkeen on lähes varmaa että kyseessä on tällainen stressiperäinen asentovirhe johon lisäkorjaukset eivät tuo todennäköisesti yhtään sen enempää apua.

Stressin ja virheasennon syy-yhteyden todentaminen

Ihmisiä hoitaessa tämä stressin ja virheasentojen välinen yhteys on hyvin selkeästi todettavissa.

Hoitoprotokollaani kuuluu tarkistaa ja korjata ensin virheasennot, jonka jälkeen paikallistamme stressin mikä aiheuttaa asentovirheen. Kun oikea stressin aihe löytyy, menee keho välittömästi uudelleen samaan virheasentoon mitä se oli hoitoon tullessa. Tuossa kohtaa tiedämme mikä stressi aiheuttaa asentovirheen ja energiahoidon tekniikoilla kyseisen stressin poisto kehosta onnistuu nopeasti. Kun stressi on poistettu, tarkistamme että sama stressi ei enää väännä kehoa virheasentoon jotta varmistumme että todellakin kyseinen stressi on poistettu hermoston tasolta eikä se enää aiheuta ongelmia. Tällä tavoin on mahdollista saada pysyviä hoitotuloksia vaikeissakin virheasennoissa jopa yhdellä hoitokerralla.

Miten sitten voidaaan tietää mikä stressi aiheuttaa henkilölle esim. lantion virheasennon?
Kiinalaisen lääketieteen mukaan jokainen elin on liitoksissa tiettyihin lihaksiin ja jokaiseen elimeen liittyy tietyntyyppiset tunnetilat. Tämäntyyppistä perustietoa hyväksikäyttäen voidaan päätellä että esim. lantion alueen hermostoon liittyy perusturvaan liittyvät tunteet kuten työ, perhe ja raha-asiat. Lähes poikkeuksetta kyseessä ollessa lantion alueen virheasennot, löytyy virheasennon aiheuttava stressi tuolta alueelta.

Mielen vai kehon stressiä

Monet, varsinkin miehet ajattelevat että “ei minua mikään stressaa, selkä on vaan pirun kipeä”. Monesti onkin niin, että henkilö ei koe mielen tasolla stressaavansa sen kummemmin, keho vaan reistaa. Näissä tapauksissa kyse on siitä, että stressi ilmenee enemmän kehon puolella ja henkilö on vain painanut stressin mielestään pois, sitä sen kummemmin purkamatta.

Stressi täytyy siis purkaa pois kehosta jotta sen negatiivinen vaikutus poistuu. Ei riitä että asiaa yrittää olla ajattelematta tai että siitä puhuu jonkun kanssa. Puhuminen voi helpottaa asiaa mielen tasolla mutta yleensä se ei poista stressiä hermoston tasolta jostä fyysiset oireet kumpuavat. Ajattele että keho ja erityisesti hermosto on kuin suljettu virtapiiri jossa stressi on kuin ylimääräinen sähkövaraus joka kiertää aiheuttaen ylimääräistä jännitettä. Ainoa tapa saada tuo ylimääräinen varaus pois on purkaa se jotenkin.

Miten stressi puretaan kehosta

Pinnallinen, ei niin vakava stressi voidaan purkaa esim. liikunnalla tai meditoimalla. Tällaista päivittäistä pientä stressiä on jokaisella ja tätä olisikin tärkeä purkaa säännöllisesti. Jokainen varmasti tietää mikä on itselle se juttu millä “pään saa tyhjäksi” työpäivän jälkeen.

Suuremmat traumat ovatkin sitten toinen juttu. Niiden purkuun liikunta voi olla hyvä apu, mutta se ei poista suurta traumaa kokonaan. Samoin puhuminen asiasta voi helpottaa ja auttaa “elämään kivun kanssa” mutta sekään ei poista stressiä hermoston tasolta. Onneksi energaihoidoilla voidaan pahimmat mahdollisetkin traumat saada pois kehosta ja mielestä jolloin niiden negatiivinen vaikutus poistuu.

Tässä oli kolme artikkelia kroonisista kivuista ja virheasennoista. Varsinkin tämän viimeisen artikkelin tiedot perustuvat pitkälle omiin havaintoihin kun olen hoitanut kroonisia kipuja ja virheasentoja. Toiveeni on, että tämä tieto tulisi laajempaan tietoon jotta kroonisista kivuista kärsiviä voitaisiin auttaa entistä nopeammin ja tehokkaammin.